Mi az ingatlanszabályozás, valamint annak megvizsgálásának okai

Mias ingatlanszabalyozas, valamint annak megvizsgalasanak okeyA tulajdon kollektív kifejezés minden tulajdonra. Vagyis a villa, a tulajdonos által lakott ház, a szövetkezeti ingatlan, a történetek fejlesztése, a nyári házak, a szeletházak stb. A NYE Nye lakóingatlan-értékelési törvény nyomást gyakorolt rá 1 Január a vadonatúj lakásadó-rendszer részeként. Január 2018. Amikor a vadonatúj törvény lépett nyomás, a jogszabályok értékeléséről szóló ország ingatlan (törvényerejű rendelet Nye.1067 az 30. 2013.augusztus). A törvény célja, hogy az otthoni értékelésnek a lehető legközelebb kell lennie a kereskedelmi árfolyamhoz, magasabb szintre, mint a múltban.

Mikor történik az értékelés? Az új szabályozás, értékelését a tulajdonos által lakott tartózkodási végzik NYE 2 Évek. Az elemzés telefonon történik. 1. Az értékelési év szeptembere. Az, hogy melyik évben kell megvizsgálni a lakóhelyét, több tényezőtől függ. A kiinduló tényező az, hogy a normál tulajdonosi lakásokat, amelyek teraszos rezidenciákból, nyári szezonbeli rezidenciákból, ikerházakból, valamint tulajdonos által lakott házakból állnak, minden bizonnyal páros években elemzik-először 2018-ban. Számos más tulajdonságot minden bizonnyal páratlan években értékelnek-először 2019-ben. Mi a tulajdonjog? Az ingatlanokat az Ingatlanértékelési törvény (EVL) alapján értékelik, amelyet az értékelő Hivatal kezel. Az Épületértékelési törvény 2. szakasza meghatározza, hogy mi tekinthető ingatlannak az értékelési célok szempontjából, és ezért mely egységeket kell értékelni. Az ingatlan értelmezése a szomszédsági rendelet rendelkezésein, valamint a kataszterben (közösségi jogszabályok) történő Egyéb nyilvántartásba vételen alapul. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az értékelési jogszabályok korábbi politikái nem a tulajdon által javasolt értelmezésből álltak. Az ingatlan megértésének tartalma azonban nagyjából ugyanaz. Ingatlan, a közösségi törvény 2. területén meghatározottak szerint, kapcsolt épületekkel, pontosan ugyanaz a személy rendelkezett, mint a földbirtokos.

A tulajdon meghatározása az albontási rendelet rendelkezésein, valamint a kataszterbe történő Egyéb felvételen (közösségi jogszabályok) alapul. Az EVL forgalomban 2, db. 1, no. 1, Meg kell határozni, hogy a Lakásértékelési törvény szerint az” ingatlant” úgy kell érteni, mint amelyet a felosztási törvény (a közösségi és egyéb kataszteri nyilvántartásba vételről szóló törvény) 2.területén leírtak konszolidált ingatlanként. A közös ingatlan lakó-vagy kereskedelmi ingatlan a továbbiakban egy kataszteri számot tartalmazó ingatlannak, vagy lakó-vagy kereskedelmi ingatlannak minősül, amely számos kataszteri számot tartalmaz, ha ezeket a kataszteri nyilvántartásban szereplő felsorolás szerint együtt kell tartani. Tipikus egész tételek esetében írja le az EVL 2.szakasz 2. Alszakaszának értékelését. A közösségi jog a kataszteri ügyekkel, azaz a helyiségek nyilvántartásba vételével foglalkozik. Szerint a lakó-vagy kereskedelmi ingatlan értékelési jogszabályok, ingatlan kell érteni nem csak a bejegyzett terület, azonban is a struktúrák, hogy lehet javítani a földet, ha a struktúrák tulajdonában pontosan ugyanaz az egyén, mint az egyén, hogy rendelkezik a földet. Ugyanez hozza a műszaki létesítmények üzleti használatra, hogy lehet építeni a földet. Ez nem jelenti az eszközöket futtató MŰSZAKI beállításokat.

Például a szélgenerátorok, valamint az ipari napenergia-erőművek, ahol az energia (valamint a fotovoltaikus vagy fotovoltaikus rendszerek esetében a hő) előállítása zajlik, az értékelés célkitűzései szempontjából minden bizonnyal technológiai részletnek minősülnek futó berendezések formájában. Ennek ellenére vannak olyan helyek, amelyeket nem regisztráltak. A közösségi jogi aktus 4. területe szerint a nyilvántartásba nem vett terület olyan terület, amelyet nem regisztráltak a kataszterben, vagy amelyet kataszteri megjelölés nélkül regisztráltak a kataszterben. Pontosan ugyanazon megállapodás szerint a nem regisztrált lakó-vagy kereskedelmi ingatlan nem regisztrált terület, amely birtoklási eszközt jelent. A nem dokumentált hely nem teljes ingatlan a terület alatt 2 a felosztási törvény. A nem dokumentált területek csak rendkívül minimális mértékben léteznek. Az ilyen területeket csak kiváló kiszámíthatatlansággal lehetett értékelni, figyelembe véve, hogy nem végeztek hiteles kutatást. Ugyanakkor nem lesz növekedés a számukban. Következésképpen a Be nem jegyzett földterület az Épületértékelési törvény értelmében nem valódi lakó-vagy kereskedelmi ingatlan, valamint nem vizsgálandó. Ez továbbá a nem regisztrált területen felállított épületekre vonatkozik, amelyek a tengeri helyszínen felállított épületekből állnak. Ha EGY eddig nem regisztrált helyet regisztráltak, akkor az értékelés szempontjából teljesen új ingatlan lesz.

Társasház

TársasházA társasházakra az Ingatlanértékelési törvényben az” ingatlan” kifejezés vonatkozik. Ezt a gonoszság 2. szakasza 1. Alszakaszának 2. pontja határozza meg. Öröklakás eltér más típusú realty, hogy a lakás nem rendelkezik a „nagyon saját” történet. Ehelyett a tulajdonos a lakás vagy lakás tulajdonosa optimális részesedése a terület tartozó lakóingatlan, amely el van választva jobbra öröklakás-a feltételezett változata ingatlan. A Változatépület helyét a kataszter részletezi, azonban a konkrét tulajdonos által lakott lakások nem, figyelembe véve, hogy a kataszter jelenleg nem ír alá épületeket. Ehelyett a magántulajdonosok által lakott házakat az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza.

Épületek nemzetközi földön, ha a földet aláírták

Az „ingatlan” kifejezés a nemzetközi földterület struktúráiból is áll, ha a földet nyilvántartásba vették. Ez az EVL 2. Terület 1. Alszakaszának 3. pontjából következik. Az idegen föld azt sugallja, hogy a földet valaki birtokolja, kivéve a struktúrákkal rendelkező egyént. Ha egy szerkezet valaki más földjén fekszik, akkor minden bizonnyal 2 lakóingatlan lesz az értékelési célok szempontjából. Az Épületértékelési törvény szerint maga a telek önálló épület lesz, vö. EVL 2. cím, 1. alszakasz, 1. szám, de figyelembe véve, hogy az épületet nem ugyanaz az egyén birtokolja, mint a földet birtokló egyén, az épület nem része annak, és ezért nem része a teljes ingatlannak. Ennek oka az, hogy mindkét tulajdonosnak képesnek kell lennie arra, hogy megadóztassa otthonát.

Épületek nemzetközi földön, ha a földet aláírtákSzintén, az értékelési (kitöltési) törvény korábbi irányelvei szerint, egy szokatlan Földön található épületet-valamint magát az idegen földet-2 otthonnak tekintették, vö. 11. Szakasz Betöltése. Ha ugyanazon egyénnek ugyanazon a földön több különféle” idegen” épülete van, akkor az értékelés értelmében azt lehet állítani, hogy a „szokatlan” épületek együttesen kombinált lakó-vagy kereskedelmi ingatlant alkotnak. Ha mind a „saját” építmények (az egész telek tulajdonosa által birtokolt építmények), mind a „különféle más” épületek (a nagy üzlet tulajdonosán kívül valaki által birtokolt építmények) nagy mennyiségben vannak, akkor az egész telek és a „saját” építmények értékelési értelemben egy lakó-vagy kereskedelmi ingatlant alkotnak, míg az „idegen” építmények minden bizonnyal még egy lakóingatlant alkotnak. Ha számos ” szokatlan „struktúra van a különböző tulajdonosok által egy telken, akkor az” idegen ” struktúrák mindegyike otthont alkot.

Lakóhajók, valamint különféle egyéb úszó eszközök

Lakóhajók, valamint különféle egyéb úszó eszközökLakóhajók, egyéb sodródó eszközök, a tengeri területen felállított szerkezetek stb., kizárják az ingatlanokat az Épületértékelési törvény alapján, függetlenül attól, hogy a lakóhajó stb.

Ha viszont a lakóhajó állandóan a szárazföldön helyezkedik el, akkor a forgatókönyvekre támaszkodva figyelembe lehet venni egy – bár atipikus – szerkezetet.

Ez lehet a helyzet, például, ha a hajó/épület jogszerűen lehet használni az élő.

Tipikus ünneplés

Tipikus ünneplésA szokásos történetet ugyanúgy kataszteri számként határozzák meg, ha a kataszteri szám legalább egy ideális részét a kataszteri számba úgy regisztrálják, hogy egy közös ingatlanból származik, vö. A felosztási törvény 3. területe. Az EVL keringéséből 2, alszakasz 2, Úgy tűnik, hogy a közös nagyszerű ajánlatok, vö. A 2., A 2. szomszédság, valamint a közösség 3., valamint a kataszteri törvényben szereplő egyéb nyilvántartásba vételét független ingatlanként veszik figyelembe. Ez azt sugallja, hogy egy szokásos egész tételt közös ingatlanként kell megvizsgálni, számos tökéletes részvény tulajdonosával, összehasonlítva számos más tipikus ingatlannal, számos tulajdonossal. Ezért a tipikus egész tételeket a lakóingatlan-értékelési törvény alapján önálló ingatlanokra gondolják, függetlenül attól, hogy a felosztási törvény alapján kizárják-e az „ingatlanokat”. A közös telkeket ugyanazon szabályok szerint kell besorolni, mint más független értékelési lakó-vagy kereskedelmi ingatlanokat az épület teljes jellege alapján.

Szólj hozzá!